admin

Aangemaakte reacties

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Recht op abonnementen? #52
  admin
  Sleutelbeheerder

   Sorry voor mijn late reactie. Op de één of andere manier heb ik niet in de gaten gehad dat deze vraag op het forum gezet was.

   De PVT heeft geen recht op abonnementen. Dus je kunt de bestuurder niet dwingen de abonnementen voor PVT-leden te betalen. Je zou wel het PVT-budget voor betaling van de abonnementen kunnen gebruiken. Tenminste als je een budget met de bestuurder hebt afgesproken. Spreek trouwens alleen een budget af voor zekere kosten. Dus niet voor bijvoorbeeld het inhuren van een extern deskundige. Want je weet nooit wat op je pad komt.

   In reactie op: Voortgangsgesprekken #48
   admin
   Sleutelbeheerder

    Voortgangsgesprekken vormen een onderdeel van het personeelsbeleid. Wat betreft beleid heeft de PVT instemmingsrecht. Maar alleen als het één van de volgende regelingen betreft:

    b. een arbeids- en rusttijdenregeling;
    d. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid;

    Aangezien voortgangsgesprekken onder geen van bovenstaande regelingen vallen, heeft de PVT geen instemmingsrecht. Dan is de vraag of de PVT adviesrecht heeft. Daarvoor is de volgende regel:

    De PVT heeft alleen adviesrecht betreffende elk besluit dat kan leiden tot verlies van de arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van tenminste een vierde van de in de onderneming werkzame personen, tenzij deze aangelegenheid al is geregeld bij cao of publiekrechtelijke
    regeling. In dat geval gaan de cao of de publiekrechtelijke regeling voor. De PVT heeft geen beroepsmogelijkheid.

    Kunnen voortgangsgesprekken leiden tot verlies van de arbeidsplaats, verandering van de arbeid, arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van minstens 25% van de medewerkers? In mijn ogen is het antwoord daarop nee. Dus de PVT heeft helaas ook geen adviesrecht.

    De PVT heeft geen enkel gereedschap om dit tegen te houden. Wat wel kan, is een gesprek met de bestuurder aangaan.

    In reactie op: Adviesrecht Verkoop Aandelen #38
    admin
    Sleutelbeheerder

     Het antwoord is te vinden in artikel 35b:5 WOR:

     De in de onderneming werkzame personen worden door de ondernemer, in een vergadering als bedoeld in het eerste lid, in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit dat kan leiden tot verlies van de arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van tenminste een vierde van de in de onderneming werkzame personen. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

     Als de verkoop van de aandelen kan leiden tot een verlies van arbeidsplaatsen, een verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden. Het gaat hier om het woord “kan”. Het hoeft in de praktijk niet werkelijk te gebeuren, maar de mogelijkheid moet er zijn. En dan denk ik al snel aan verandering van de arbeidsvoorwaarden, omdat ik denk dat de andere onderwerpen geen probleem zullen zijn.

     Als je geen advies aan de PVT wilt vragen, dan zou je bij de verkoop moeten bedingen dat de verkoop niet zal leiden tot verlies van de arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van tenminste een vierde van de in de onderneming werkzame personen. Dan weet je zeker dat geen advies van de PVT nodig is.

     Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

    3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)