Reageer op: Voortgangsgesprekken

PVT Forum Forums Rechten PVT Voortgangsgesprekken Reageer op: Voortgangsgesprekken

#48
Roald Kleist
Sleutelbeheerder

  Voortgangsgesprekken vormen een onderdeel van het personeelsbeleid. Wat betreft beleid heeft de PVT instemmingsrecht. Maar alleen als het één van de volgende regelingen betreft:

  b. een arbeids- en rusttijdenregeling;
  d. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid;

  Aangezien voortgangsgesprekken onder geen van bovenstaande regelingen vallen, heeft de PVT geen instemmingsrecht. Dan is de vraag of de PVT adviesrecht heeft. Daarvoor is de volgende regel:

  De PVT heeft alleen adviesrecht betreffende elk besluit dat kan leiden tot verlies van de arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van tenminste een vierde van de in de onderneming werkzame personen, tenzij deze aangelegenheid al is geregeld bij cao of publiekrechtelijke
  regeling. In dat geval gaan de cao of de publiekrechtelijke regeling voor. De PVT heeft geen beroepsmogelijkheid.

  Kunnen voortgangsgesprekken leiden tot verlies van de arbeidsplaats, verandering van de arbeid, arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van minstens 25% van de medewerkers? In mijn ogen is het antwoord daarop nee. Dus de PVT heeft helaas ook geen adviesrecht.

  De PVT heeft geen enkel gereedschap om dit tegen te houden. Wat wel kan, is een gesprek met de bestuurder aangaan.