Reageer op: Adviesrecht Verkoop Aandelen

PVT Forum Forums Rechten PVT Adviesrecht Verkoop Aandelen Reageer op: Adviesrecht Verkoop Aandelen

#38
Roald Kleist
Sleutelbeheerder

    Het antwoord is te vinden in artikel 35b:5 WOR:

    De in de onderneming werkzame personen worden door de ondernemer, in een vergadering als bedoeld in het eerste lid, in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit dat kan leiden tot verlies van de arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van tenminste een vierde van de in de onderneming werkzame personen. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

    Als de verkoop van de aandelen kan leiden tot een verlies van arbeidsplaatsen, een verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden. Het gaat hier om het woord “kan”. Het hoeft in de praktijk niet werkelijk te gebeuren, maar de mogelijkheid moet er zijn. En dan denk ik al snel aan verandering van de arbeidsvoorwaarden, omdat ik denk dat de andere onderwerpen geen probleem zullen zijn.

    Als je geen advies aan de PVT wilt vragen, dan zou je bij de verkoop moeten bedingen dat de verkoop niet zal leiden tot verlies van de arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van tenminste een vierde van de in de onderneming werkzame personen. Dan weet je zeker dat geen advies van de PVT nodig is.

    Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.